facebook pixel

Villkor

Prisinformation
Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms och exklusive moms. 
Alla priser är styck pris per fälg/bildäck och gäller vid köp av 4 fälgar
ABS Wheels förbehåller sig rätten att ändra priserna ex. vid valutaändringar. 
Observera att det pris som visas i orderbekräftelsen vid lagd order är det som gäller oavsett ev. prisjusteringar.

Äganderättsförbehåll
ABS Wheels förbehåller sig äganderätten till alla Produkter till dess att full betalning för produkterna har erlagts.

Leveransvillkor
Produkterna levereras fritt ABS Wheels lager. Det innebär att kunden bär risken för att Produkterna skadas efter det att Produkterna lämnat ABS Wheels lager. Leverans av produkter sker via PostNord Logistics eller Budbil. 
Ungefärlig leveranstidpunkt för Produkterna meddelas till kunden samtidigt som ABS Wheels bekräftar kundens beställning. Leveranstiden kan påverkas bl a av tillfälliga slutförsäljningar eller oförutsedda händelser men normalt levereras Produkterna inom 3-5 arbetsdagar.  
För det fall kunden har obetalda fakturor till ABS Wheels förbehåller sig ABS Wheels rätten att stoppa vidare leveranser till dess att betalning har skett. 
Vi kompenserar under inga omständigheter sena leveranser som åsamkats av oförutsedda händelser.

Fraktkostnad
Fri frakt gäller endast ABS fälgar där antalet är minst 4st levereras fraktfritt inom Sverige, om inte annat avtalats. I annat fall tilkommer frakt.

Reklamation, Retur och Fraktskador 

Fraktskador:
Alla Produkter skall omedelbart vid leverans undersökas av dig som kund. Om fel Produkt levererats eller om Produkten är felaktig eller bristfällig skall detta omedelbart, och senast 14 dagar, efter mottagande av Produkten meddelas ABS Wheels. Den felaktiga Produkten skall därefter också omedelbart returneras till ABS Wheels. Se särskild instruktion för reklamationer/returer på ABS Wheels hemsida eller i katalog. Vid ej föranmälda returer förbehåller sig ABS Wheels rätten att debitera en hanteringskostnad. Transportskador skall reklameras direkt till transportföretaget, ej till ABS Wheels. Sådan reklamation måste ske omgående vid mottagandet av Produkten. Reklamation måste göras direkt på plats till transportören av dig som kund. Tänk på att Produkten skall returneras i väsentligt oförändrat skick, dvs ABS Wheels ansvarar inte för några reparationskostnader eller utbyte av Produkt som kunden försökt åtgärda. Vid retur skall Produkten förpackas i sin originalförpackning med tillhörande emballage och med eventuella tillbehör. Returnerade varor skall också vara väl rengjorda och inte ha repor eller monteringsskador. För ej rengjorda, skadade samt felaktigt emballerade varor kommer en extra avgift att debiteras. Om det visar sig att Produkten inte är felaktig kommer Produkten att returneras till kunden, varvid kunden får betala för frakten samt blir debiterad en hanteringskostnad. Fel i Produkter som är av sådan art att de visar sig först efter leveranstidpunkten skall även dessa reklameras omedelbart efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och som allra senast före utgången av den garantitid som gäller för respektive produkt. För felaktiga Produkter som reklameras efter de tidpunkter som anges i dessa allmänna villkor kan ABS Wheels inte hållas ansvarigt. 
  • OBS RETURAVGIFT TAS UT PÅ 50% AV TOTALBELOPPET VID AVBESTÄLLNING AV JAPAN RACING, VOSSEN, BROCK, BREYTON, MSW, ETABETA, BBS, OXIGIN, TOMASON, CRAY & OXXO
  • OBS FÄLGAR & DÄCK SOM MONTERATS IHOP PÅ UPPDRAG AV KUND GÅR INTE ATT RETURNERA. DETTA GÄLLER SAMTLIGA VARUMÄRKEN SOM PRESENTERAS PÅ ABS WHEELS HEMSIDA.
  • OBS 1000KR RETURAVGIFT TAS VID AVBESTÄLLNING AV DÄCK SOM SKICKATS DIREKT FRÅN TILLVERKARE

Reklamation:
Samtliga reklamationer och returer skall anmälas till ABS Wheels innan några varor skickas.

Enligt Konsumentköplagen samt Distanshandelslagen så har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på alla varor du handlar hos oss. För företag gäller Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Ångerrätten börjar gälla från den dagen du har tagit emot dina varor. Kravet för att ångerrätten skall gälla är att varan är i sitt ursprungliga skick. Varan skall alltså vara oanvänd och utan eventuella skador som kan ha uppkommit (medvetet eller omedvetet) under den tid du haft varan hos dig. Varor som returneras ska vara emballerade i sitt originalemballage. Fälgar returneras alltid på kundens risk, eventuella skador som kan uppkomma under returen ansvarar inte ABS Wheels för. 

Ångerrätten gäller inte vid köp av kompletta hjul som ABS Wheels har monterat och balanserat enligt kundens önskemål. I enlighet med bestämmelsen i 2 kap 5 § av Konsumentköplagen är kompletta hjul en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål. Ingen returrätt på specialbeställda fälgar / däck. 
INGEN RETURRÄTT PÅ MONTERADE FÄLGAR OCH DÄCK

Ingen returrätt på utförsäljnings fälgar och på ALLA japan racing modeller.

Kund som vill utnyttja sin ångerrätt måste meddela detta till ABS Wheels inom ångerfristen. Vid samtliga returer sker en produktkontroll. Är den returnerade varan skadad eller använd på något sätt ersätter inte ABS Wheels denna. Kunden står för returkostnader( frakt tur-retur ) samt en administrations/returavgift på 500kr. Fraktkostnaden är 249kr per produkt och debiteras kunden tur och retur utöver administrationsavgiften vid en retur. Observera att ingen retur är godkänd förrän varorna har kommit till ABS Wheels och en produktkontroll har skett. En retur behöver alltså inte vara godkänd för att du har fått retursedlar och skickat tillbaka dina varor. 

Vi godkänner inte oanmälda returer. Kontakt och överenskommelse mellan dig och ABS Wheels ska alltid ha föregått innan retur kan ske. Vid samtliga returer måste ABS Wheels fraktavtal användas.

INGEN RETURRÄTT PÅ MONTERADE FÄLGAR OCH DÄCK. OBSERVERA ATT SAMTLIGA DÄCKAKTÖRER SLÅR AV EN GARANTI VID STRETCH-MONTERADE DÄCK.

Mer om distansavtalslagen hittar du hos Konsumentverket.

Konsumentens ansvar för varans värdeminskning
Vid utnyttjande av ångerrätten har ABS Wheels rätt att göra ett avdrag till följd av varans värdeminskning. Vid Lösa däck eller fälgar så är det 20% av varans pris, Vid däck och fälg monterade och balanserade så är det 50% av det totala priset.

ABS Wheels följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer (ARN) i en eventuell tvist. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Outhämtade paket
Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer ABS Wheels att debitera Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för försendelsen. ( Tur & Retur ) ABS Wheels återbetalar 50% av erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med retur och frakt avgiften, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att vi mottagit den returnerade försendelsen.
I händelse av att Konsumenten har missat att hämta ut sitt paket kan Konsumenten välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Konsumenten enbart den faktiska fraktkostnaden för att Produkterna skickas i retur på nytt. Tur & Retur samt Omfraktkostnad

Garantier
ABS Wheels lämnar 1 års garanti på kromfälgar.(Avser fabrikationsfel samt kromet på ytan av fälgen) ingen garanti lämnas på skador orsakade av vägsalt, bromsdamm, stenskott eller yttre åverkan. (Tydliga tecken på stenskott är tex. skador endast på ena sidan om fälgens ekrar eller endast på bakfälgarna). 

Vid garanti så står kunden för ev. avmontering/montering samt fraktkostnader ABS Wheels ansvarar inte för eventuella problem som uppstått gentemot det s.k. "helbilsgodkännandet". Garantin omfattar endast ursprungliga fel i material, bearbetning eller ytfinish. Detta innebär bl a att ytfinishgarantin upphör att gälla om fälgarna tvättas med syrabaserade eller andra aggressiva tvättmedel. Garantin upphör också om fälgarna utsätts för mekanisk åverkan eller tvättas med grova borstar eller utsätts för liknande behandling. Vidare omfattar garantin inte stenskott, påkörningsskador eller islagskador etc. För att garantin skall vara giltig skall inköpskvitto/faktura kunna uppvisas. ABS Wheels åtgärdar eventuella felaktiga fälgar genom produktutbyte. Felaktiga fälgar får aldrig repareras. Alla garantier, produktansvar samt eventuellt TÜV- godkännande upphör att gälla vid eventuella reparationer. Vid reparation av fälgar frånsäger sig också ABS Wheels allt ansvar för vidare användning av fälgen. 
Skulle någon av ABS Wheels Produkter ha använts vid tävling, tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas allt typ av bankörning, förarutbildning, halkbana mm) omfattas inte Produkten av garantierna. 
Den sammanlagda åtgärdskostnaden för garantiåtgärder är maximalt det ursprungliga inköpsvärdet enligt kvitto. Har någon av ABS Wheels Produkter utsatts för yttre åverkan t.ex. under transport, montering eller övrigt handhavande gäller ej garantin. Monteringskostnader ersätts ej. 

Skötsel 
Rengöring av kromfälgar bör ske med vatten och milt bilschampo. Användning av starkare medel eller vissa typer av fälgrengöringsmedel kan orsaka finishskador. Skador av denna art omfattas EJ av fabriksgarantin. Läs ovan rubrik Garantier. 

Monteringsanvisningar 
Montering av fälgar skall alltid ske av fackman för att säkerställa en korrekt montering. Dessa monteringsanvisningar är således endast att betrakta som allmänna rekommendationer för att undvika skada på fälgarna, annan egendom eller person och får inte användas som ett alternativ till montering av behörigf ackman. Detaljer såsom skruvar, styrsprintar, styrpinnar, skyddskåpor och dyl. måste i vissa fall avlägsnas före montering av lättmetallfälgarna. Kontrollera att anläggningsytan på bromstrumman/bromsskivan är väl rengjord och att alla eventuella utskjutande detaljer är helt avlägsnade. Gör en provmontering av fälgen fram och bak innan däcket monteras. Om detta inte är möjligt, kontrollera att det är rätt ET och BULTCIRKEL ( ingen retur på avmonterade fälgar ). Observera att ABS Wheels inte ersätter monterings och balanserings kostnader vid köp av lösa fälgar. Gällande montering av lösa fälgar och hjul så ersätter ABS Wheels inga kringkostnader.

Använd i förekommande fall medsända bultar/muttrar. Kontrollera att dessa inte tar i några bromsdetaljer eller i övrigt ”bottnar”. I annat fall justera bultarnas längd. Kontrollera även att bult/mutter har rätt koning i förhållande till den koning som finns i fälgens bulthål. 
Kontrollera att fälgen inte tar i bromsok, bromsrör, styrdetaljer o.s.v. Kontrollera även att fälgen centrerar ordentligt på navet. Vid montering av däck på lättmetallfälg måste det kontrolleras att monteringsverktyget inte skrapar mot fälghornet. Använd lämpligt vattenbaserat smörjmedel som stryks på däckfoten. Fälg och däck balanseras tillsammans. Använd inte el- eller luftdriven mutterdragare, fälgarna och förkromningen på muttrarna eller skruvarna kan skadas. Momentnyckel ska användas och åtdragningsmomentet rekommenderas vara för M12 bult/mutter 110 Nm och för M14 bult/mutter 130 Nm. Dra åt bultar/muttrar korsvis. Följ respektive fordonstillverkares åtdragningsmoment på respektive bilmodell. 
Gör även en provmontering för att kontrollera att däcket går fritt i hjulhuset. Kontrollera att hjulet går fritt även vid fulla rattutslag. Frigång skall finnas även när bilen är helt nedfjädrad.
Du som monteringsman/fackman/privatperson är ansvarig för att rekommendationerna ovan följs.

Efterdragning av bultar/muttrar skall göras när bilen körts ett tiotal mil. Bultar/muttrar kan annars lossna med allvarliga skador som följd.

Obalans i mina hjul?
Obalans i hjulen godtas inte som reklamation. Kontakta alltid kundtjänst vid problem av denna art. Inga kostnader ersätts om inte kundtjänst först godkänt dessa. Om kundtjänst godkänner ombalansering är det kunden själv som lägger ut för kostnaderna. Mot uppvisande av kvitto som tydligt visar datum, reg.nr, utfört arbete, moms samt har momsreg.nummer ersätts kunden med max 100:-/ hjul, inkl moms.

Orderbekräftelse

Observera att orderbekräftelsen är endast en preliminär order. Vi reserverar oss mot slutförsäljning och felskrivningar

Vi kompenserar under inga omständigheter några omkostnader som besinkostnader, resersättning, lön, hotel, hyrbil eller andra runtomkring kostnader.

Problem med TPMS sensorer?
Vi sänder original kompatibla TPMS sensorer som är färdigprogrammerade efter ditt reggnr. I dom fallen bilen kräver en omprogrammering så hänvisar vi dig till en märkesverkstad! OBS att vi inte ersätter några kostnader för detta. 

Vilka däck rekommenderar ni på min fälg?
Fälgbredd
(Tum)
Min.
Däckbredd
(mm)

Rek. däck
Dimension
(mm)
Max.
Däckbredd
(mm)
5,0 155 165 or 175 185
5,5 165 175 or 185 195
6,0 175 185 or 195 205
6,5 185 195 or 205 215
7,0 195 205 or 215 225
7,5 205 215 or 225 235
8,0 215 225 or 235 245
8,5 225 235 or 245 255
9,0 235 245 or 255 265
9,5 245 255 or 265 275
10,0 255 265 or 275 285
10,5 265 275 or 285 295
11,0 275 285 or 295 305
11,5 285 295 or 305 315
12,0 295 305 or 315 325
12,5 305 315 or 325 335

 *Det är att viktigt att man följer däcktillverkarens rekommendationer.
 *Ingen garanti godkänns vid felaktig montering än vad som benämns hos respektive däcktillverkare.
fancybox