Här köper du dina fälgar
  Börja med ditt registreringsnummer

Tum
Bredd
Inpressning
alla märken
Bultmönster

Stålfälgar

ÄR DU I BEHOV AV NYA STÅLFÄLGAR – ELLER PLÅTFÄLGAR SOM MÅNGA OCKSÅ SÄGER – TILL DIN PERSONBIL?

Stålhjul är tillverkade med en mycket avancerad teknik. Processen för såväl beredning som framställning av fälgen består av flera processer som simulering av produktegenskaper som interaktion med skivor, nav och skruvar. Man brukar säga att produktionen av stålfälgar / plåtfälgardelas in i fyra steg: utformning av skivhjulet, montering av fälgen och målning.

Tyvärr! Tyvärr hittar vi inga fälgar som stämmer överens med erat val. Vänligen välj om eller kontakta vår kundtjänst för tips om andra passande fälgar 08 59121777.

SÅ HÄR GÅR TILLVERKNINGEN TILL

Det första steget går ut på att räta ut stålet eftersom materialet anländer till tillverkning i stora spolar. Att räta ut råmaterialet är nödvändigt för att kunna skära det till bitar som är lämpliga för ”snitt”, vilka sedan böjs för att därefter pressas. Denna process leder till framställningen av stålskivshjul där den första monteringen av central- och ventilationshål görs.

KVALITE OCH PRECISION ÄR VIKTIG

Ju mer precisa dessa tillverkningsprocesser är, desto bättre kvalitet får fälgen. Eventuella fel i produktionen kan leda till vibrationer i bilen vilket man vill undvika. Därför kan det vara en god idé att satsa på stålfälgar / plåtfälgar i original med en godkänd TÜV-märkning för din bil, för att garantera en hög kvalitet och kompatibilitet.
 

stålfälgar

HUR VÄLJER MAN RÄTT STÅLFÄLG / PLÅTFÄLG TILL SIN BIL?

För att fälgen ska passa på bilen krävs det att dess specifikationer uppfyller bilens särskilda krav. Antalet bulthål måste stämma överens med bilens och en fälg har i regel 3, 4, 5, 6- eller 8 hål. Detta innebär att det inte går att montera en 5-hålsfälg på en bil som är avsedd för fyra och tvärtom. Däremot finns det specificerade adapterplattor som gör det möjligt med dylika montage.

PCD står för Pitch Circle Diameter och innebär bultcirkelns diameter. Denna skiftar mellan 98 – 130 mm och beräknas utifrån diametern på den cirkelperiferi där bulthålen sitter. Navhålets diameter varierar mellan 54.1 – 110 mm och ska passa bilens nav, det vill säga fälgens navhål, och stämma överens med bilens navdiameter.

ANDRA FÄLGAR OCH EFTERMARKNAD

Fälgar som säljs på eftermarknaden har ofta borrade navhål med en allmänt större diameter Seite: 1 von 2 för att sedan anpassas till en särskild bilmodell. Detta sker oftast genom användning av så kallade navringar. På marknaden finns flera olika standarders för fälg nav, som t. ex. 74.1 eller 72.6 o.s.v. Navets viktiga funktion är att det bär upp bilens sammansatta vikt och jämt fördelar den ut i fälgen. Detta gör även att navet måste vara korrekt anpassat för att undvika vibrationer under körning.

För att din fälg ska passa så bra som möjligt på din bil krävs att de uppfyller följande kriterier:

-korrekt bultcirkel och bultantal

– korrekt diameter på fälgnavet

För att stålfälgen ska passa krävs vidare att den har rätt ET, vilket på svenska ibland även kallas inpressning. Detta är ett värde som uttrycks i millimeter och som anger avståndet mellan fälgens mittlinje till dess anläggningsyta. Generellt brukar det rekommenderas att man ska minska ET-talet för att fälgarna ska breddas utåt i hjulhuset.

SKÖTSEL AV STÅLFÄLGAR FÖR PERSONBIL

För att fälgarna ska se fortsatt snygga ut och uppfylla sin funktion är det viktigt att man sköter om dem. Ett av de bästa sätten att ta hand om sina stålfälgar på är genom att använda ett skonsamt rengöringsmedel och en mjuk tvättsvamp. Det finns även ett särskilt framtaget bilschampo för ändamålet. För starka rengöringsmedel kan skada fälgen. Gnugga fälgen skonsamt och rengör bilen ofta för att se till att sand och grus håller sig borta, vilket annars kan orsaka fula repor eller hjulskador.

fancybox