Vilken ljuskombination får användas när du kör?💡🚗

En bil har flera olika lampor och lysen som kan kombineras på flera olika sätt. Alla kombinationer är dock inte tillåtna och det är viktigt att veta vad som gäller.

Grundregeln är att du inte får kombinera två olika ljustyper som är starka. Däremot kan du kombinera helljus med svagare ljustyper. Detta eftersom du ändå inte får använda helljuset när du riskerar att blända andra förare. Exempel på extraljus som får kombineras med helljus är fjärrljus och kurvljus. Fjärrljus förbättrar siktsträckan och kurvljus breddar ljusbilden.

Vilken ljuskombination får användas när du kör

Viktigt

Den ljuskombination som du får använda när du kör är halvljus och parkeringsljus. Det är inte tillåtet att kombinera halvljus med dimljus, varselljus eller extraljus.

Den enda ljuskombination som du får använda när bilen är i rörelse och har halvljus på är parkeringsljus. Detta är också den vanligaste ljuskombinationen.

Halvljus och helljus får kombineras eftersom du stänger av helljuset vid möten. Det är ett undantag från regeln om att två starka ljus ej får kombineras. Halvljus räknas alltså som starkt.

När ska man använda bilens parkeringsljus?

Parkeringsljuset ska vara på när du står stilla utmed vägkanten i mörker utan tillräcklig vägbelysning. Det gäller både om du parkerat och om du stannat bilen tillfälligt. Tvåhjuliga fordon utan sidovagn behöver inte ha på parkeringsljus.

Förbättrar helljus alltid sikten?

Helljus förbättrar i regel sikten när vägen inte är belyst och ska användas så ofta som det behövs. Det finns dock ett par undantag. I dimma eller snörök finns risk att starkt ljus reflekteras. Det kan leda till att siktsträckan faktiskt blir kortare jämfört med om du haft på halvljus istället för helljus.

Vilka ljuskombinationer är tillåtna för motorcykel?

Motorcykelns helljus kan kombineras med vilket annat ljus som helst. Varselljus och dimmljus kan kombineras vid halvljus om det är dagsljus ute. Parkeringsljuset får alltid vara tänt och kan alltså kombineras med hel- såväl som halvljus. 

Källa 1Källa 2 som hjälpt oss besvara frågan; Vilken ljuskombination får användas när du kör?

Vill du veta mer om bilens olika ljus?