Det bränsle som påverkar växthuseffekten minst! – Ja, Vilken är det egentligen?😲 

Klimatförändring är ett stort problem i vår moderna värld. En stor orsakande faktor till klimatförändring är de bränslen som vi använder för att driva våra fordon. Runt 30 % av de växthusgaser som släpps varje år är just på grund av bilar, i synnerhet bensindrivna bilar.
 
Har du en diesel/bensin bil kanske det är dags att överväga att byta eller åtminstone köpa miljödäck. Eller?
 
Idag finns det dock flera lämpliga alternativ till bensindrivna bilar, något som lett till en minskning av utsläpp. Alla bränslen leder dock till en viss mängd utsläpp, men vilket bränsle påverkar växthuseffekten i minst grad?
 
växthuseffekten

Illustration. Nedan ser du alla alternativ

Elektricitet

Eldrivna bilar har blivit allt vanligare, med nästan 70 000 laddbara bilar enbart i Sverige. Hur dessa bilar påverkar miljön varierar dock beroende på ett flertal olika faktorer. Elbilar som drivs av elektricitet som genererats av solpaneler eller kärnkraft, har i princip ingen påverkan på växthuseffekten alls, och el kan därmed anses vara det bränsle som påverkar växthuseffekten minst. I praktiken kan en viss andel av den el som vi använder oss av härstamma från kolkraft och dylikt, vilket självklart bidrar till växthuseffekten.

Naturgas

Naturgas är en organisk produkt som består för det mesta av metan. Den är osynlig samt luktfri i sin naturliga form, men inom industrin tillsätter man oftast ett luktämne för säkerhetens skull. Naturgas är den mest populära energigasen i Sverige, och används ofta som bränsle för fordon. Naturgas är mer miljövänligt jämfört med kol eller olja, och släpper runt 40 % mindre koldioxid än kol. Ämnet är dock fortfarande ett fossilt bränsle som medför koldioxidutsläpp, vilket gör att det inte kan anses vara ett lika hållbart bränsle som el, trots att det är miljövänligare än bensin och kol.

Summering

Under rätt förutsättningar är el det bränsle som har minst effekt på växthuseffekten. Detta gäller särskilt i Sverige, där större delen av vår el kommer från kärnkraft samt vattenkraft. Naturgas är miljövänligare jämfört med andra fossila bränslen, men är inte miljöneutralt som el kan vara.