Hur långt innan faran sätts normalt ett varningsmärke upp på en motorväg?🔺

På en motorväg med en hastighetsbegränsning på 90 km/h eller ännu högre ska ett varningsmärke sättas upp 200–400 meter innan faran.

varningsmärke

Christoffer visar hur en varningstriangel monteras.

Följande lista gäller:

5 till 75 meter. Är de vanligaste men det beror självklart på hastighetsbegränsningen (fordonen som ser varningen måste hinna bromsa). 

  • 50 km/h eller lägre: 5 – 75m
  • 60 till 70 km/h: 50 till 200m
  • 80 till 90 km/h: 150 till 250m
  • 90 km/h eller högre: 200 till 400m

Varför har man varningsmärken i Sverige?

Om det inträffar något på vägen som utgör en fara för andra trafikanter ska ett varningsmärke sättas upp. De flesta varningsmärken är fasta och informerar om något som händer längs vägens sträckning. Det kan handla om att du närmar dig en järnvägskorsning. De som ser märket ska hinna agera eller göra sig beredda innan de utsätts för faran.

När sätter man upp varningsmärke vid lägre hastigheter?

Om hastighetsbegränsningen är 80–90 km/h sätts varningsmärket upp 150–250 meter från faran. Vid en begränsning på 60–70 km/h gäller 60–70 meter och om hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre sätts varningsmärket på 50–75 meters avstånd från faran.

Hur ska man agera om man ser ett varningsmärke?

Hur du ska agera när du ser ett varningsmärke på motorvägen beror på vilket varningsmärke det är fråga om. Se till så att du har koll på de olika märkenas betydelse. Generellt kan man säga att du bör vara extra uppmärksam på vägen framför dig. 

Hur ser varningsmärken ut?

De är i regel triangelformade med röda kanter och gul botten samt en symbol som visar vad det handlar om, till exempel avsmalnande väg, en kajkant eller en brantare stigning. En annan typ av vägmärken är förbudsmärken – de visar att något inte är tillåtet. Det kan gälla att köra på en viss vägsträcka med ett särskilt fordon.

Vad är ett påbudsmärke?

Ett påbudsmärke är ett vägmärke som ger trafikanterna en uppmaning som ska efterföljas. Påbudsmärken är runda och har en symbol i mitten av märket som visar vad uppmaningen gäller, till exempel påbjuden körriktning.

Veckans fråga ställdes i Mars 2019, dock hamnade den tyvärr i papperskorgen av misstag så vi tar upp svaret nu. Frågan var; hur långt innan faran sätts normalt ett varningsmärke upp på en motorväg?

Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90

Här är bilder på ALLA varningsmärken: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Varningsmarken/

Hur pass gamla däck får man ha?