Vad påverkar kultrycket?

Kultryck är en del av släpvagns-vikten och är beroende av hur gods lastas på ett bilsläp eller en husvagn. Om kultrycket är för högt eller för lågt leder det till försämrade köregenskaper. Kultrycket påverkas av var du placerar lasten i släpvagnen.

(se bild nedan om du inte orkar läsa)

Ett högt kultryck fås när släpvagnen har för mycket last framtill. Ett lågt kultryck fås när släpet har alltför mycket last på den bakre delen.

Nackdelar?

Vid högt respektive lågt kultryck kan släpkärran eller det fordon som drar den lyfta sig. För högt eller lågt kultryck beror på att lasten pressar kopplingsanordningen så att den antingen trycks nedåt eller lyfts uppåt. 

För att få ett korrekt kultryck bör man:

  • Fördela lasten så jämnt som möjligt
  • Placera sådant som är tungt strax bakom eller framför släpets axel

VAD PÅVERKAR KULTRYCKET?

Bil 1 illustrerar de optimala kultrycket.

Vad är ett tillåtet kultryck?

Ett optimalt värde för kultrycket anges i fordonets instruktionsbok och registreringsbevis. Uppgifterna går även att finna i kulhandsken. I de allra flesta fall ligger ett optimalt värde mellan cirka 50 och 80 kg. För att vara på den säkra sidan kan man mäta kultrycket. Detta görs med en så kallad kultrycksvåg. Det går även att mäta kultrycket genom att använda en vanlig badrumsvåg. Vågen ställs i sådana fall under det frånkopplade släpets stödhjul.

Hur påverkas fordonet av hög vs lågt kultryck?

Ett alltför högt kultryck utgör en säkerhetsrisk då det leder till att bromssträckan förlängs. Det leder även till instabilitet och fordon och last riskerar att dras i sidled. Högt kultryck försämrar halvljusens räckvidd och ger bakhjulsdrivna bilar en försämrad dragkraft. En släpvagn som är för tung framtill på grund av för högt kultryck är svårare att styra och leder till att framhjulsdrivna fordon får försämrad dragkraft.

Det kan även medföra att halvljuset stör andra förare genom bländning. Ett högt kultryck kan leda till körförbud på grund av den ökade trafikfara som det utgör.

Rätt däck till släpvagnen?