Vad menas med ett fordons totalvikt? ⚖️🚗

Ett fordons totalvikt är summan av fordonets tjänstevikt samt maxlasten för fordonet. Även passagerarnas vikt räknas in i totalvikten.

Maxlasten är den högsta vikt som ett fordon är konstruerat för att kunna transportera, så länge det också är registrerat för den vikten. Totalvikten är med andra ord den tyngsta vikt som ett specifikt fordon får ha. 

VAD MENAS MED ETT FORDONS TOTALVIKT?

Vad innebär tjänstevikt?

Ett fordons tjänstevikt är hur mycket det väger när det är körfärdigt men saknar nämnvärd last och passagerare. Följande ska alltid räknas in i tjänstevikten:

  • Det tyngsta karosseri som hör till fordonet
  • Reservhjul och verktyg som tillhör fordonet
  • Drivmedel (full tank)
  • Smörjolja, vatten och spolarvätska
  • Föraren (man brukar, vid schablonberäkningar, utgå från att föraren väger 75 kilo)

Fler frågor och svar

Hur beräknas totalvikten för en motorcykel?

Det är samma beräkning som när totalvikten för en bil ska fastställas. Motorcykels totalvikt är således tjänstevikten plus maxlasten. Eventuell sidovagn ska inte räknas in. 

När behöver man känna till vilken totalvikt ett fordon har?

Vad ditt fordon väger är bra att känna till i flera olika sammanhang. Totalvikten kan avgöra vad du måste ha för typ av körkort för att ens kunna framföra fordonet. En bils totalvikt ligger också till grund för hur tungt släp eller efterfordon du kan dra med det.

Vad innebär bruttovikt?

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som ett fordon har vid ett givet tillfälle. Bruttovikten är den statiska vikt som fordonet överför till vägbanan, enligt Transportstyrelsens definition. (Källa finns längre ner)

Vilken vikt ökar när ett fordon lastas?

Det är bruttovikten som ökar, det gäller även när passagerare kliver in i bilen. Är du osäker på vad din bil får väga kan du alltid gå in på transportstyrelsens hemsida. Du behöver bara logga in ”mina sidor” så får du fram all info. 

Källor som besvarar veckans fråga; Vad menas med ett fordons totalvikt?

https://www.regeringen.se/4ada82/contentassets/daab82682f9e451c894e6ee151781bc2/n2017-0495-framstallan-transportstyrelsen.pdf

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Vikter/