Vad gäller när du med din bil bogserar en annan bil?🤔

Omständigheterna under vilka du bogserar en annan bil kan variera, liksom varför du måste bogsera. Det är viktigt att du följer rådande regler och är medveten om eventuella problem som kan uppstå.

bil bogserar annan bil med bogseringslina

Vad gäller när du med din bil bogserar en annan bil? se listan nedan

Bestämmelser du måste följa när du bogserar en annan bil:

  • Du får inte köra fortare än 30 km/timmen.
  • Om bogserlinan mellan din bil och bilen du bogserar än längre än 2 meter måste kopplingsanordningen märkas på ett tydligt sätt.
  • Använd en bogserlina som klarar tyngden av lasten.
  • Med undantag för nödstopp på motorväg, får du inte bogsera på motorväg eller motortrafikled.
  • Bogsering är tillåtet på vägrenen eller på höger sida av vägen, om vägren saknas.
  • Om fordonet du bogserar inte syns under rådande ljusförhållanden, måste det märkas ut med vitt ljus och vita reflexer framtill och rött ljus och röda reflexer baktill.

Bra Saker att tänka på vid bogsering

Tänk på att den person som sitter vid ratten i den bogserade bilen behöver ha körkort. Kom överens sinsemellan om vilken rutt ni ska ta. Ta reda på om det är lagligt att ha passagerare i bilen som bogseras. Om du behöver sätta ut reflexer på det fordon som bogseras placera då reflexerna tillräckligt lågt för att de ska kunna återkasta skenet från andra bilars halvljus.

Vid bogsering på motorväg eller motortrafikled får du bara bogsera till första möjliga avfart. Om motorn är avslagen är den maximala gränsen för bogsering åtta mil, annars kan växellådan skadas. Om fordonet som bogseras har automatlåda, placera växelspaken i neutralläge. För övriga bilar gäller att startnyckeln ska vara påslagen, eftersom rattlåset då är öppet och körriktningsvisarna, bromsljusen och tutan fungerar som vanligt. Förutsatt att motorn är oskadad, låt den gå på tomgång för att bromsservon och servostyrningen ska fungera.

Har du fått punktering?