Vad är riktigt om utskjutande last? 👨‍🏫

Last som skjuter mer än 1 m bakåt måste märkas enligt lag. All last som inte syns tydligt och skjuter utåt (utanför bilen) måste märkas. Syns lasten tydligt framifrån så behöver den bara märkas om det skjuts ut mer än 1 meter framför. 

En bil får inte överstiga 260 cm i bredd vilket gör att man normalt inte får skjuta ut last som syns mer än 20 cm per sida

Vad är riktigt om utskjutande last

 

Hur ska lasten märkas?

Är det dagsljus så måste rödgula flaggan synas både fram och bak, är det mörkt så måste du ha ett vitt ljus + vit reflex framtill och ett rött ljus med röd reflex baktill, krångligt va?

Lasten får aldrig skymma sikten

Det låter ju som common sense men för vissa är det inte det, lasten får aldrig skymma sikten eller för den delen riskera att falla av (3 kap 78 och 80 §§ trafikförordningen)

En passagerare i en bil får inte heller ta med fler passagerare än vad lagen tillåter, samtliga måste även ha bilbälte.

Hur är det med last på biltaket?

Får vad som helst lastas på taket? hmm nja lagen är inte tydlig där men du får inte lasta saker som riskeras  falla av från bilen. Alla lastbågar och takräcken måste därför lastas ordentligt och alltid kontrolleras efter några mils körning (skruvar eller muttrar är bra att kolla).

Kedjor och rep som används för att hålla lasten får inte hänga löst utanför fordonet eller släpa på bilvägen. (3 kap 81 § trafikförordningen)

Allmänna regler om bilens last:

  • Lasten får max skjuta ut 20 cm i sidled. Totalbredden får max vara 260 cm (2,6 m).
  • Lasten får inte spännas fast med lösa föremål eller föremål som syns utanför fordonet, ett exempel kan vara hängande rep.
  • Din last får aldrig täcka registreringsskylten eller billjus. 
  • All last oavsett var den är placerad får aldrig skymma sikten för dig eller andra bilister.
  • Allt som är redskap och utrustning räknas också in i bilens totala last. Tänk på att takräcket har en maxgräns – ta därför en titt i instruktionsboken. Oftast är det mellan 50-100 kilo.

Källor:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Sakerhet-i-bil/Lasta-sakert-med-ratt-lastsakring/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/korkortslag-1998488_sfs-1998-488

Samt utdrag ur svenska trafikförordningen för att besvara frågan Vad är riktigt om utskjutande last? ; SFS 2001:667 ,SFS 2001:753