Vad är diagonaldäck?

I ett diagonaldäck är textilcorden, som är däckets stomme, placerad diagonalt mot däckens rullriktning. Det ger både för och nackdelar jämfört med radialdäck där corden istället är placerad radiellt i förhållande till rullriktningen.

Idag är radialdäck vanligast men innan den däckdesignen slog igenom på 1960-talet var det diagonaldäck som gällde. Diagonaldäck har tillverkats sedan 1898. När det gäller vissa fordonstyper och användningsområden så är diagonaldäck fortfarande standard.

diagonaldäck vs radialdäck

När ska man använda diagonaldäck?

Diagonaldäck är robusta och drabbas inte lika lätt av stickskador som radialdäck. Därför sitter diagonaldäck på många skogsmaskiner och andra tunga fordon som måste klara stora påfrestningar. Det är dock mycket ovanligt med diagonaldäck på personbilar idag.

Varför är diagonaldäck ovanliga idag?
Ett radialdäck har följande fördelar jämfört med diagonaldäck:

  • Fordonet får bättre kontakt mot underlaget
  • Radialdäck ger högre körkomfort
  • Radialdäck ger lägre friktion
  • Slitbanan håller bättre på radialdäck
  • Radialdäck har bättre kraftöverföring vilket minskar bränslekostnaderna

Vilka är de viktigaste fördelarna med diagonaldäck?

Diagonaldäck har hårdare kanter än radialdäck, vilket förhindrar skador under svåra förhållanden off road. Det innebär dessutom att du får förbättrat skydd i stadstrafik när du till exempel kör på en trottoarkant. Diagonaldäck kan också ha bättre stabilitet vid riktigt höga hastigheter och däcktypen förekommer därför inom motorsport. Dragracing är ett exempel på en motorsport där diagonaldäck förekommer.

Vad kostar mest radialdäck eller diagonaldäck?

Radialdäck är egentligen dyrare att tillverka än diagonaldäck, som har en enklare struktur. Idag görs dock radialdäck i större serier vilket pressar ner tillverkningskostnaderna. Diagonaldäck tillverkas inte i samma omfattning och det påverkar prisbilden.


Kan man ha både diagonal- och radialdäck på samma fordon?

Nej det är inte tillåtet att blanda däcktyper på det sättet. Alla däck på ett fordon måste vara antingen diagonaldäck eller radialdäck.

Källor som hjälpt oss besvara frågan; Vad är diagonaldäck?  (se även gårdagens fråga om radialdäck)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/dack/Dackbyte-pa-personbil/ -Om svenska reglerna

https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Classification-of-Tires-ICP-April-2014_0.pdf -Radial är standard idag

https://www.tirerack.com/tires/tiretech/techpage.jsp?techid=263  -Mönstret på diagonaldäck för personalbilar (ovanligt)