Hur många passagerare är tillåtet i en personbil?🤔

Det kan vara frestande att låta fler personer än vad lagen påbjuder åka med i bilen. Kanske är det bara en kort sträcka som ska köras och risken att något händer anses som liten.

Tänk till en gång extra innan bilen fylls till bredden då konsekvenserna vid en eventuell olycka kan bli stora.

Reglerna för vad som gäller antalet passagerare i personbil är tydliga; det får inte befinna sig fler personer i bilen än vad den är registrerad för. För en personbil gäller maxantalet 8 personer och viktigt att komma ihåg är att alla självklart ska använda bilbälte & bra däck. Ansvaret ligger även på föraren att se till att personer under 15 år skyddas på rätt sätt.

människor

 

Konsekvenser

Att köra bil med både risk- och säkerhetstänk i åtanke är mycket viktigt, precis som att förstå vikten av att inte överskrida antalet passagerare i bilen samt användning av bilbälte som något som kan rädda liv. Även om antalet döda och skadade i trafiken minskat de senaste decennierna, dödas fortfarande mellan 250-300 personer varje år. De som skadas är över 3000 per år. Även om man i Sverige 1997 beslutade om att införa ”Nollvisionen”, med målet att inga människor vare sig ska omkomma eller skadas i trafikolyckor, så är givetvis den målsättningen svår att nå.

 
Kör trafiksäkert
Att både som förare och passagerare ändå försöka ha ett så trafiksäkert förhållningssätt som möjligt är alltså både klokt och kan rädda både dig själv och andra. Om du är med om en krock eller behöver bromsa kraftigt så far både föremål och passagerare genom bilen och är ni fler än tillåtet så kan inte alla sitta fastspända vid sina platser och en tragisk konsekvens är ett faktum.
 

Tänk till!

En olycka sker ofta när du minst är beredd på det och att fundera kring din egen roll som förare eller passagerare är bra för att öka säkerheten. Så överskrid inte antalet i bilen och spänn fast er! För den intresserade finns fler trafikregler att läsa om i Trafikförordningen, den finns tillgänglig på nätet.