Måste ett körfält vara utmärkt med vägmarkering?🛣️

Nej, det finns inga krav på att alla körfält ska ha en vägmarkering. Om två fordon ryms bredvid varandra räknas det som två körfält även fast det inte finns en vägmarkering. De två fordonen behöver vara fyrhjuliga för att man ska räkna det till två olika fält. Två motorcyklar som ryms i bredd på en väg innebär därmed inte att det finns dubbla körfält.

vägmarkering

Varför använder man vägmarkeringar?

Vägmarkeringar har som syfte att varna, vägleda och reglera alla som rör sig i trafiken. De är att betrakta som en informationskälla som ska underlätta för alla förare. En och samma markering kan antingen förekomma självständigt eller kombineras med andra markeringar. De olika typerna av vägmarkeringar har olika innebörder, vilka man som trafikant måste känna till för att kunna följa trafikreglerna. En körfältslinje är streckad och kan också fungera som mittlinje. Mittlinjer måste alltid finnas utanför tätbebyggda områden samt i tätbebyggda områden avsedda för genomfartstrafik.

Vilka krav finns det gällande körfältslinjer?

Körfältslinjer ska markeras mellan genomgående körfält och vid accelerationsfält. Om det finns flera körfält som sedan åker i olika riktningar måste linjen vara dubbelt så bred. Det här ser man ofta i korsningar eller vid avfarter på motorvägar.

De viktigaste sakerna att känna till om körfält

Att känna till hur körfält fungerar är viktigt för alla förare. För att man ska vara trygg i trafiken gäller i huvudsak följande:

  • Om du kan köra bredvid en annan bil utan att överstiga mitt- eller sidolinjen räknas vägen som tvåfilig
  • En körfältslinje utgörs av korta streck med avstånd emellan
  • En orange skylt som visar alla körfält, varav ett har en pil som pekar inåt innebär att körfältet tar slut

Källor:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vgu/aldre/pub/vag/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Vagmarkeringar/

körfält vägmarkering

Här är Sveriges alla vägmarkeringar


 
M1. Mittlinje eller körfältslinje
M1.Mittlinje eller körfältslinje

M2. Kantlinje
M2.Kantlinje

M3. Varningslinje
M3.Varningslinje

M4. Ledlinje
M4.Ledlinje

M5. Cykelfältslinje
M5.Cykelfältslinje

M6. Linje för fordon i linjetrafik med flera
M6.Linje för fordon i linjetrafik med flera

M7. Reversibelt körfält
M7.Reversibelt körfält

M8. Heldragen linje
M8.Heldragen linje

M9. Spärrområde
M9.Spärrområde

 
M10. Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje
M10.Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

M11. Varningslinje och heldragen linje
M11.Varningslinje och heldragen linje

M12. Mittlinje och varningslinje
M12.Mittlinje och varningslinje

 
M13. Stopplinje
M13.Stopplinje

M14. Väjningslinje
M14.Väjningslinje

M15. Övergångsställe
M15.Övergångsställe

M16. Cykelpassage eller cykelöverfart

M16.Cykelpassage eller cykelöverfart

M17. Farthinder

M17.Farthinder

 

M17a. Cykelbox

M17a.Cykelbox

 
M18. Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

M18.Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

 

M19. Körfältspilar

M19.Körfältspilar

 

M20. Körfältsbyte

M20.Körfältsbyte

M21. Förbud mot att stanna och parkera

M21.Förbud mot att stanna och parkera

M22. Förbud mot att parkera

M22.Förbud mot att parkera

M23. Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

M23.Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

 
M24. Uppställningsplats

M24.Uppställningsplats

M25. Gång- och cykelpilM25.Gång- och cykelpil

 
M26. CykelM26.Cykel

M27. GåendeM27.Gående

M28. BussM28.Buss

M29. HastighetM29.Hastighet

 
M30. VägnummerM30.Vägnummer

M31. ÄndamålsplatsM31.Ändamålsplats

M32. StoppM32.Stopp
 

M33. RörelsehindradM33.Rörelsehindrad

M34. InformationM34.Information