Katalysator: Bilens egna ”njure” 🙌

När ett fordon är utrustat med en förbränningsmotor, behövs ett hjälpmedel för att rena avgaserna så bra som möjligt.

Därför används en eller flera katalysatorer. Ämnet i en sådan startar igång en kemisk process för att rena eller åtminstone reducera avgaserna från farliga ämnen. Renaren uppfanns under 70-talet då man i USA insåg riskerna med avgaser och smog. Den första avgasrenaren som tillverkades är den som numera sitter på bilar och fordon med dieselmotorer. Det bilmärke som var först med att uppfinna den moderna trevägskatalysatorn, var svenska Volvo. Längre ner kommer frågor & svar:

 

FAQ

Vilket ämne släpps ut i stor mängd trots att bilen har katalysator?

Kolmonoxid.

Ditt fordon saknar katalysator. när bör du särskilt tänka på risken med koloxid?

Du ska undvika att stanna på tomgång i ett garage eller annat inhägnat område. Kolmonoxiden dödar dig!

Vilket eller vilka ämnen kan katalysatorn rensa bort?

80–95 % av de skadliga ämnena försvinner förutom koldioxid.

Vilket av följande ämnen rensas inte bort av en katalysator?

Katalysatorn renar inga avgaser från koldioxid?

Vad är sant beträffande katalysatorn?

Om katalysator är defekt blir avgasutsläppen större jämfört med en bil utan katalysator.

katalysator

Så fungerar den

Katalysatorer hjälper till att rengöra avgaserna från huvudsakligen tre skadliga ämnen. Den reducerar kväveoxider till kväve och syre, kolmonoxiden till koldioxid och kolväten till koldioxid och vanligt vatten. I en personbil är den byggd av ädelmetaller som platina eller rodium. När avgaserna når katalysatorn påbörjas en kemisk reaktion som pågår i två steg. Den första delen fordrar ett syreunderskott och den andra ett överskott. Genom ett kontrollsystem kan syrehalterna i avgaserna ses över innan de når katalysatorn. Detta kontrollsystem kallas för en lambdasond.

Skiljer sig avsevärt från personbil till buss

På vanliga bilar kan katalysatorn skilja sig åt i jämförelse med bussar och lastbilar. I personbilar är det ofta trevägskatalysatorer som används medans större fordon har en oxidationskatalysator. Detta är den ursprungliga katalysatorn som vi nämnde ovan.
Det behövs rikligt med värme för att avgasrenaren ska fungera. Temperaturen ligger normalt på 600 grader när den arbetar som den ska. Ibland kan man dock behöva påskynda starten genom att värma upp den med el eller påverka förbränningen, eftersom 600 grader är en hög temperatur.

Katalysatorns livslängd

Med tiden försämras en katalysator och detta sker framför allt om man inte tänker sig för vilken bensin man tankar bilen med. Blyfritt är att rekommendera då bly förstör den katalytiska förmågan i de ädelmetaller som katalysatorn är uppbyggd av. Detta var också orsaken varför man gick över till den blyfria bensinen.