I vilket fall anser lagen att du parkerat ditt fordon?

Vi besvarar veckans fråga nedan

Om du parkerar ditt fordon felaktigt får du räkna med dryga böter. Det kan dock uppkomma situationer där det är oklart om en bil är parkerad eller inte. Grundregeln är att en bil, enligt lagen, anses vara parkerad när den står still, med eller utan förare. Det finns dock ett antal undantag:

  • En bil får stå still, utan att anses vara parkerad, om det handlar om att undvika fara.
  • En bil får stå still om trafikförhållandena kräver det.
  • En bil får stå still så att en passagerare kan gå in i eller ut ur fordonet. Eller snabbt lasta i eller ur bilen.

parkerad bil

Denna bil står exempelvis parkerad enligt lag.

Kan en bil anses vara parkerad även om motorn är påslagen?

Ja, huruvida motorn är påslagen eller inte spelar ingen roll. Det är heller inte avgörande hur länge bilen stått still. Du kan alltså få en parkeringsanmärkning även om din bil bara varit parkerad i någon minut. Sjukt va? Har du stannat bilen och gått iväg så kollar de  ventilerna på däcken för att se om bilen flyttats eller inte, i vissa fall kollar det däckmärken (loggan). 

Så här slipper du betala parkeringsböter

Vad är skillnaden mellan att stanna och parkera ett fordon?

Att stanna är helt enkelt att stå still med bilen en mycket kort stund för att situationen kräver det. Att parkera innebär att du ställer bilen, för att kunna göra något annat än att köra.

Vilka regler gäller vid parkering?

Oavsett om du stannar eller parkerar får du inte göra det på ett sådant sätt att du hindrar eller stör dina medtrafikanter. Du kan alltså inte stanna hursomhelst för att till exempel lasta ur bara för att det inte räknas som att parkera bilen. Du får heller inte parkera på så sätt att det hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon.

Det finns en rad vägmärken du behöver känna till och som anger var du får och inte får parkera ditt fordon.

Du bör vara försiktig med hur du parkerar, titta bara på lyxfällan-rekordet nedan i antalet p-böter…

Källor

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf