Hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd?

När motorn är avstängd och du trampar på bromsen ska den inte röra sig. Skulle det vara så att pedalen går att trycka ner kan en läcka ha uppstått i bromssystemet.

Om bromspedalen ger en fjädrande känsla innebär det i sin tur att det kan finnas luft i bromssystemet. En bromspedal i ett helt och fungerande system ska alltså inte ge några effekter alls när motorn är av.

Hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd?

Bromspedalen ska kännas stum!

Hur fungerar bromspedalen?

Det finns olika typer av bromssystem. Ett av de vanligaste på nya fordon är så kallade skivbromsar. Det systemet bygger på ett bromsok, bromsklossar och en roterande skiva.

När du trampar på bromspedalen kommer bromsklossarna pressas mot skivan och friktionen skapar en inbromsning. Äldre fordon har istället ofta trumbromsar. När man bromsar i en sådan bil trycks bromsklossarna mot trummans kanter, vilket skapar en inbromsningseffekt. Bromsvätskan är det som flyttar över kraft från pedalen och gör att fordonet kan stanna.

Hur kan du kontrollera att ABS-Bromsen fungerar?

Vad händer när bromsvätska läcker eller saknas?

I alla bromssystem finns det en speciell bromsvätska. Om systemet inte har tillräckligt mycket av denna kan bromseffekten försämras så att det blir svårare att stanna fordonet. Som fordonsägare behöver du kontrollera nivåerna av bromsvätska med jämna mellanrum. Märker du att det inte finns någon, eller att nivån är låg ska du fylla på den.

När du har gjort det bör du testa att trampa på bromspedalen ett par gånger. Om nivån av vätska sjunker då innebär det att du troligtvis har en läcka i systemet. Om så är fallet behöver du genast ta din bil för att bli servad.

Några tecken på att det finns för lite bromsvätska är:

  • Att bilen drar snett vid inbromsning 
  • Att en varningslampa lyser på instrumentbrädan
  • Om bromspedalen känns lös eller annorlunda jämfört med tidigare

Bra video:

Hur länge håller däck?