Hur lång reaktionstid har man normalt i en överraskande trafiksituation?

Veckans fråga besvaras nedan

En normal reaktionstid i en överraskande situation brukar beräknas ligga mellan cirka 0,5 till 1 sekund. Med reaktionstid menas den skillnad i tid som finns mellan stimulus och respons. Det vill säga den tid som förflyter mellan en nervretning och själva reaktionen. I en överraskande trafiksituation är reaktionstiden den tid det tar för föraren att inse att det är nödvändigt att agera.

Hur lång reaktionstid har man normalt i en överraskande trafiksituation?

Robin på ABS Wheels illustrerar reaktionstiden.

Vilka faktorer påverkar reaktionstiden i en överraskande trafiksituation?

Reaktionstiden beror på en mängd olika faktorer. Den som är trött, har druckit alkohol eller har tagit droger har en längre reaktionstid. Även uppmärksamhets-graden påverkar reaktionstiden. Den som pratar i mobiltelefonen har visat sig ta lång tid på sig att reagera i en överraskande trafiksituation. Att vara beredd att bromsa, så kallad bromsberedskap, är även en avgörande faktor för hur väl du kan agera i en oväntad situation. Undersökningar har visat att erfarna förare i medelåldern har en bättre reaktionstid än de som inte kört lika mycket.

Reaktionstiden kan förbättras på flera sätt:

  • Genom att föraren genom erfarenhet får en högre riskmedvetenhet
  • Nyttjandet av en defensiv körstil
  • Köra när man är utvilad
  • Undvika stress och fet mat
  • Bra sommardäck med schyssta bromsegenskaper.

Varför har yngre förare en sämre reaktionstid i en överraskande trafiksituation?

Reaktionstiden blir sämre med åldern, ändå är det förare från 45 upp till mitten av femtioårsåldern som har bäst reaktionstid. Att yngre förare har en sämre reaktionstid i överraskande situationer beroende på att de saknar erfarenhet. Den som kört bil länge lär sig att ta in och sortera intryck på ett bättre och mer effektivt sätt. Reaktionstiden och ditt fordons hastighet avgör hur lång reaktionssträckan blir vid en inbromsning. En erfaren förare har utsatts för olika situationer, som kraftiga inbromsningar. Därför är en erfaren bilist bättre på att avgöra var bilen stannar vid en snabb inbromsning.


Källor:

https://trafikeniskolan.ntf.se/trafikteman/sakerhet/okad-fart-okad-stoppstracka/

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/fakta-om-alkohol-och-narkotika-i-trafiken/

https://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.233325.1429526318!/menu/standard/file/SFR309_su.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369847814001235?via%3Dihub 


https://www.youtube.com/watch?v=fGUTmT35Yg8