Hur fort får en lätt lastbil högst köra på motorväg?🚚🛣

En lätt lastbil får köra lika fort som den maximalt tillåtna hastigheten på motorvägen. En tung lastbil har däremot vissa begränsningar gällande hastighet, detta gäller alltså inte för lätta lastbilar.

lätt lastbil

Jag tog fotot idag med min Samsung S9+

Vad är skillnaden mellan en lätt och tung lastbil?

Alla lastbilar kategoriseras antingen som lätta eller tunga. Det som avgör vilken kategori ett fordon tillhör är totalvikten. En lätt lastbil får som mest väga 3,5 ton, medan alla med en högre totalvikt klassas som tunga. En lätt lastbil får framföras av alla som har ett B-körkort, medan tunga lastbilar kräver C eller C1. Ska du koppla ett släp på din lastbil måste du ha körkortsbehörigheterna C1E eller CE.  Så för att besvara frågan så kort som möjligt; Hur fort får en lätt lastbil högst köra på motorväg? är svaret; den får köra enligt vägens högsta tillåtna hastighet, med andra ord precis som en vanlig bil. Hade de varit en tung lastbil så är maximala tillåtna hastigheten 90 km/h.

Vad är viktigt att tänka på när man kör en lätt lastbil?

Som vid alla tillfällen när man framför ett fordon behöver man vidta vissa säkerhetsåtgärder för att vara trygg på vägarna. När du ska använda en lätt lastbil för att frakta gods behöver du veta hur du ska lasta den. Sträva alltid efter att centrera tyngdpunkten på lasten till fordonets mittpunkt, och så lågt som möjligt. Det är bra att använda spännband för att säkra lasten så att den inte kan flytta på sig under färden. Om du fraktar tunga saker och de rör på sig i lastutrymmet kan stabiliteten i fordonet påverkas. Behöver du frakta godset med dörren öppen så måste du markera detta med en varningsflagga. 

 

Här följer några av de viktigaste punkterna att ha i åtanke gällande lätta lastbilar:

  • Du som förare är ansvarig för att godset är säkrat så att det inte utgör någon fara
  • Ju tyngre last, desto kraftigare spännband behövs
  • Med B-körkort får den totala vikten (fordon + last) högst vara 3 500 kg
  • Däcken bör vara märkta med C-däck.

Källor:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Lastbil/

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Lastsakring/