Vilken är högsta tillåtna hastighet med tillkopplat efterfordon?

Du får aldrig köra snabbare än 30 km/h med ett tillkopplat efterfordon på svenska vägar. Det gäller oavsett vad det är för hastighetsbegränsning för övriga fordon. Restriktionerna är alltså betydligt strängare än när du kör med släp. Detta gäller oavsett om du kopplat ett efterfordon bakom en traktor, en personbil eller ett motorredskap.

Vilken är högsta tillåtna hastighet med tillkopplat efterfordon?

Vilka fordon räknas som efterfordon?

Fordon du kopplar efter ett motordrivet fordon som inte klassas som släpvagnar eller terrängsläp är i regel efterfordon. Det krävs också att det är avsett för annat än frakt för att definieras som efterfordon. Här några exempel på vanliga efterfordon:

  • Skylift
  • Kioskvagn
  • Tryckluftskompressor
  • Manskapsvagn
  • Transportfordon utan fjädring (till exempel båttransportvagnar, vissa husvagnar och tankvagnar)

Vilka andra regler än hastighetsbegränsningen gäller för efterfordon?

Ett efterfordon får vara max 260 cm brett. Eventuell last får inte skjuta ut mer än 20 cm utanför fordonet. Om lasten inte kan delas, vid till exempel transport av en båt, kan den maximala bredden uppgå till 310 cm. Ett efterfordon med eventuell last får heller inte väga mer än det fordon som drar ekipaget.

Vilka körkortskrav gäller för framförande av efterfordon?

Inga särskilda krav ställs på dig som vill koppla ett efterfordon bakom dig. Det är fordonet du drar med som avgör vad du behöver för typ av körkort. Är ditt fordon tyngre än 3 500 kilo krävs körkort av typen C eller C1.

Ska efterfordon registreras och besiktigas?

Nej, efterfordon behöver ingen registreringsskylt och du behöver heller inte besiktiga dem. Detta krävs däremot om du har en släpvagn.

Hur fort får man köra med släpvagn?

Med en bromsad släpvagn är högsta tillåtna hastighet 80 km/h. Är ditt släp obromsat är det 40 km/h som gäller som maxhastighet.