Hur fungerar en hastighetsmätare?

Lagen om att alla bilar i Sverige ska ha hastighetsmätare tillkom redan år 1955. Mätaren visar fordonets aktuella hastighet, eller egentligen fart.

Begreppet fartmätare förekommer också på denna typ av instrument. Hur som helst finns två huvudsakliga typer, mekaniska eller elektroniska. Mer om det nedan;

hastighetsmätare

Mekaniska mätare

De mekaniska varianterna fungerar med hjälp av en permanentmagnet som roterar i anslutning till växellådan eller en hjulaxel. När magneten roterar skapas virvelströmmar som påverkar en klocka av aluminium med en visare som vrids beroende på hur snabbt magneten roterar.

Elektroniska mätare

Elektroniska hastighetsmätare har istället något form av pulsgivare, vanligtvis installerad på växellådans utgående axel. Sedan räknas antalet pulser under en kort tid för att få fram hastigheten. I Sverige säger lagen att bilars hastighetsmätare ska graderas i km/h. Om annan gradering finns, ska km/h vara den dominerande graderingen.

hastighetsmätare bil

Hastighetsmätare visar ofta fel

Under inga omständigheter får en hastighetsmätare visa för låg hastighet. Därför har biltillverkare skapat en säkerhetsmarginal. Tanken är att de hellre ska visa för mycket, än för litet. Bland annat har man kompenserat för att bilen kan få hjul med något annorlunda dimensioner och för däckslitage. Det kan påverka mätresultatet med några procent. Resultatet är att många mätare är optimistiska. Inte sällan visar de omkring 5% för mycket, ibland till och med något mer.

 

Så här testar du din mätare

Ett sätt att testa sin hastighetsmätare är att på en verkstad få det exakt uppmätt genom att utnyttja ett rullband. Ytterligare ett sätt är att leta upp en lämplig körsträcka där man har möjlighet att hålla jämn fart. Sedan kör man en kilometer och mäter med en klocka hur lång tid det tar. Vid 100 km/h tar 1 km 36 s, vid 80 km/h tar 1 km 45 s och vid 60 km/h tar en 1 km naturligtvis 60 s eller exakt en minut. Då lär du få en bra uppfattning om din hastighetsmätare är någorlunda korrekt eller om den visar 5-10% för mycket.

Hastighet över bötesbelopp:

1–10 km/h 1 500 kr 11–15 km/h 2 000 kr 16–20 km/h 2 400 kr 21–25 km/h 2 800 kr 26–30 km/h 3 200 kr 31–35 km/h 3 600 kr 36 km/h och mer 4 000 kr